Categories
บทความ

ประเภทของ ‘ปูนซีเมนต์’ ที่มือใหม่สร้างบ้านควรรู้

หัวใจสำคัญในทุกงานสร้างบ้าน คือ “ปูนซีเมนต์” เรียกได้ว่าเลือกผิด ชีวิตในบ้านอาจมีแต่ปัญหาเลยทีเดียว ทุกขั้นตอนการก่อสร้างมีปูนซีเมนต์อยู่แทบทุกขั้นตอน วันนี้จึงขอนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ปูซีเมนต์และการแบ่งชนิดของปูนแต่ละประเภท ตามแบบต่างๆ ให้เข้าใจง่าย มาแบ่งปันกัน จะได้เลือกให้ถูกต้องตามการใช้งาน

ปูนซีเมนต์คืออะไร สำคัญยังไง

ซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ (cement) สารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป โดยมีหน้าที่สารยึดเกาะ ประสานวัสดุอื่น ๆ ติดเข้าด้วยกัน โดยมักจะผสมกับทราย กรวดรวมเข้าด้วยกันทำให้เกิดคอนกรีต

ปูนซีเมนต์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เป็นปูนคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนชนิดนี้ต้องผสมน้ำในปริมาณมากพอสมควรแล้วทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะแข็งตัว เรามักจะนิยมเรียกปูนซีเมนต์ชนิดนี้ว่า ไฮดรอลิกซีเมนต์ (Hydraulic Cement) เพราะต้องใช้น้ำผสม และสามารถแข็งตัวในน้ำได้ และปูนซีเมนต์ที่ไม่ใช่ไฮดรอลิค (Non-Hydraulic Cement) เป็นปูนที่พบเจอได้น้อย ไม่นิยมนำมาใช้ เพราะด้วยองค์ประกอบทางเคมีแล้วปูนชนิดนี้ไม่สามารถแข็งในสภาพเปียกชื้น แต่จะแข็งตัวเมื่ออยู่ในสภาพแห้งและทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ

ประเภทของปูนซีเมนต์ตามลักษณะการใช้งาน

ถ้าจะจำแนกประเภทของปูนซีเมนต์ตามลักษณะการใช้งานแล้ว  เราจะแบ่งปูนออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

1. ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างและงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จะใช้ “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” เป็นวัตถุดิบหลักในส่วนผสมที่ให้กำลังอัดสูง งานที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น เสาเข็ม ท่อ วงบ่อ ตอม่อ บล็อก เป็นต้น

2. ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ งานฉาบ เรียกอีกอย่างว่า “ปูนทราย (Cement)” หรือ “ปูนมอร์ตาร์ (Mortar)” เป็นปูนซีเมนต์ที่มีกำลังอัดต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จึงไม่เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักอาคารในส่วนต่าง ๆ ปูนชนิดนี้จะช้ำหรับงานยาแนวและงานกระเบื้องเซรามิค รวมถึงงานที่ต้องการความสวยงามก็จะใช้งาน

3. ปูนชีเมนต์สำหรับงานพิเศษ เป็นปูนซีเมนต์ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท เช่น ปูนเพื่อใช้ทำแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทนต่อซัลเฟต ด่าง และเกลือ และสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่มีความกดดันและอุณหภูมิสูง และแข็งตัวได้รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด หรือปูนซีเมนต์ขาวที่ใช้ทำหินขัด

ประเภทของปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างบ้านเรือนธรรมดา

โดยทั่วไปแล้วปูนที่นิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนธรรมดามี 2 ชนิด คือ  “Silica Cement” หรือปูนเขียว คือ ปูนก่อฉาบ ใช้สำหรับงานฉาบปูน งานก่ออิฐ งานก่อ งานฉาบและปูกระเบื้องเพราะมีกำลังอัดน้อย รับแรงต้านทานได้ไม่มาก และ “Portland Cement” หรือ “ปูนแดง” คือ ปูนเพื่อโครงสร้าง เพราะถูกใช้ในการทำโครงสร้างพื้นฐาน ปูนแดงมีแรงอัดสูงและแข็งแรงกว่าปูนเขียวในการเทโครงสร้าง พื้น เสา ตอม่อ คาน

ประเภทของปูนซีเมนต์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.)

มาตรฐานปูนซีเมนต์ของไทยถูกกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก.  ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพ แบ่งปูนชีเมนต์ออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  • ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ธรรมดา เป็นปูนซีเมนต์ขั้นพื้นฐาน มีคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะกับงานทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษเฉพาะด้าน นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทยเพราะเหมาะสำหรับงานคอนกรีตโดยทั่วไป โดยปูนชนิดนี้ใช้ในงานก่อสร้างบ้าน อาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และผลิตภัณฑ์พรีคาสท์คอนกรีต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น สะพานขนาดใหญ่ สนามกีฬาและอาคารสูง
  • ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ดัดแปลง เป็นปูนซีเมนต์ที่ถูกดัดแปลงให้ทนทานต่อเกลือซัลเฟอร์หรือสารค่าเบสสูงขึ้น สามารถกักเก็บความร้อนได้ดี ปูนซีเมนต์นี้ต้องใช้ร่วมกับส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานต่ำๆ เพื่อทำให้เนื้อคอนกรีตลดการซึมผ่านและสึกหรอจากซัลเฟตได้ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ในงานโครงสร้างที่มีความหนามาก เช่น ตอม่อ ฐานราก  สะพานเทียบเรือ เขื่อนหรือกำแพงที่ต้องสัมผัสน้ำเยอะ
  • ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ประเภทให้กำลังอัดสูงเร็ว ปูนซีเมนต์นี้มีความละเอียดสูง แข็งตัว และรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทอื่นๆ เหมาะกับใช้งานแบบเร่งด่วน ที่ต้องแข่งกับความรวดเร็ว หรือสามารถรื้อถอนเร็วกว่าปกติ เช่น งานก่อสร้างพื้นสำเร็จรูป งานเสาเข็ม
  • ประเภทที่ 4 ปูนชีเมนต์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ ปูนชีเมนต์นี้เหมาะกับทนทานต่อการแตกร้าวจากความร้อนได้มาก เพราะเมื่อใช้แล้วจะควบคุมทั้งความร้อนและอัตราความร้อนให้เกิดขึ้นกับงานก่อสร้างให้น้อยที่สุด ทำให้ปูนชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ
  • ประเภทที่  5 ปูนซีเมนต์ประเภททนซัลเฟตสูง ปูนประเภทสุดท้ายนี้มีระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะมีความช้าที่สุด คุณสมบัติในการต้านทานสารที่เป็นด่างได้สูงเหมาะกับการใช้งานก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับบริเวณที่มีค่าความเป็นด่างและมีค่าซัลเฟตสูง เช่น ดินเค็ม หรือพื้นที่ใกล้ หรือติดทะเล บ่อบำบัดน้ำเสีย

นอกจากนี้ยังมีปูนซีเมนต์ประเภทอื่น ๆ อีกที่ ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) หรือเรียกว่าปูนซีเมนต์ซิลิก้าก็ได้ ซึ่งเป็นปูนที่ได้จากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับหินบดละเอียด เหมาะกับงานคอนกรีตทั่วไป งานก่ออิฐมอญหรืออิฐบล็อก งานฉาบ หรืองานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก และปูนซีเมนต์ขาว (White Portland Cement) ที่ใช้สำหรับงานตกแต่งอาคารเพื่อความสวยงาม  หรือนำไปผสมเม็ดสีเพื่อผลิตเป็นปูนซีเมนต์สีก็ได้

จะเห็นได้ว่าปูนซีเมนต์นั้นมีอยู่หลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดล้วนมีคุณสมบัติ และการใช้งานที่ต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้งานให้เหมาะสม เพราะถ้าหากใช้สลับหรือเลือกผิดแล้วก็อาจเกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ ทั้งนี้หากเราเลือกไม่ถูกแล้วล่ะก็สามารถจะปรึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้งานก่อสร้างที่มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานตามที่ตั้งใจไว้

Categories
บทความ

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีต VS ผนังแบบอิฐฉาบปูน

4 อิฐหลักที่ใช้ในการก่อสร้าง

ก่อนที่พรีคาสท์คอนกรีตจะเป็นที่นิยม ผนังแบบอิฐฉาบปูนหรือผนังที่นำอิฐมาก่อเรียงสลับกันและใช้ปูนฉาบทับอีกชั้นเพื่อทำให้ผนังมีความเรียบเนียนสวยงามและมีความคงทน โดยหลัก ๆ แล้วผนังแบบอิฐฉาบปูนจะใช้อิฐ 4 ชนิด คือ “อิฐมอญ หรือ อิฐแดง” “อิฐมวลเบา” “อิฐขาว” และ “อิฐบล็อก” ในการขึ้นโครงบ้าน โดยอิฐต่างๆ เป็นวัสดุก่อสร้างแบบธรรมชาติที่ใช้มาอย่างยาวนานเพราะมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความแข็งแรง

อย่างไรก็ตามข้อเสียส่วนใหญ่ของอิฐทั้ง 4 ชนิด คือ คุณสมบัติดูดซับน้ำ ไม่ทนต่อความชื้น อิฐต่างๆ นั้นมีน้ำหนักมากแต่ก็รับน้ำหนักได้น้อย ขนาดและคุณภาพของอิฐต้องพึ่งพาแรงงานฝีมือในการผลิตจึงอาจมีมาตรฐานไม่เท่ากันทุกก้อน และผนังจากวิธีการก่ออิฐฉาบปูนเป็นผนังชนิดที่มีความแข็งแรงเนื่องจากน้ำหนักของอิฐที่มีค่ามากจึงต้องการโครงสร้างแบบเสา คานมารองรับจึงไม่เหมาะกับอาคารสูงอย่าง อาคารพาณิชย์และคอนโดอย่างยิ่ง

5 ความแตกต่างระหว่างผนังบ้านแบบสำเร็จรูป VS แบบอิฐฉาบปูน

1.กระบวนการผลิต

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีต

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีตนั้นเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดด้วยระบบซอฟท์แวร์ทันสมัย รูปแบบการผลิตพรีคาสท์คอนกรีตจะผลิตด้วยระบบ Automatic เป็นส่วนใหญ่ทำให้ลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (human error) และลดความบกพร่องของอุปกรณ์หล่อ ทำให้ได้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีคุณภาพดี ผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอ มีความถูกต้องทั้งในเรื่องขนาดตำแหน่งของช่องเปิดและวัสดุฝังต่างๆ จากการวางแผนมาตั้งแต่เริ่มการผลิต

ผนังบ้านแบบอิฐฉาบปูน

ด้วยระบบก่อสร้างผนังแบบอิฐฉาบปูนนี้ประเทศไทยใช้กันมายาวนานทำให้หาแรงงานฝีมือที่ถนัดฉาบปูนและควบคุมดูแลการผลิตให้ถูกตามหลักวิศวกรรมได้ง่าย วิธีการนี้จะใช้ช่างคอยควบคุมดูแลให้ปูนที่ใช้คลุกเคล้าให้เข้ากันมีความข้นและเหนียวพอเหมาะ หมั่นราดน้ำให้เปียกชุ่มวันละ 2-3 ครั้งประมาณ 7 วัน เพื่อให้ปูนนั้นแข็งแรง ระบบก่อสร้างนี้จึงต้องระมัดระวังมากเพราะช่างแต่ละคนก็อาจมีฝีมือ มีความประณีต และความชำนาญไม่เท่ากัน หรืออาจมีปัญหาความผิดพลาดจากอุปกรณ์หล่อบกพร่องได้จนอาจทำให้งานแต่ละส่วนออกมาไม่สมบูรณ์ตามต้องการ หรือมีข้อผิดพลาดที่ต้องเสียเงินซ่อมแซมตามมา

2. ความแข็งแรง ทนทาน

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีต

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีตนั้นคงทนแข็งแรง มีความหนาแน่นจากวัสดุที่ใช้ผลิตและการเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านหรืออาคารจึงแข็งแรง ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน และยังรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวและอุบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย หรืออุทกภัย ได้สบาย จะสร้างบ้านหรือคอนโดหลายชั้นแค่ไหนก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยเพราะผนังจากพรีคาสท์คอนกรีตถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักตัวบ้านได้แทนที่เสาและคานบ้าน เพราะผนังบ้านแบบสำเร็จรูปนั้นมีความยืดหยุ่นสูง มีการขยายตัวน้อยมากจึงวางใจได้ว่าจะไม่มีปัญหากำแพงไม่เรียบ สีหลุดร่อน ฉาบปูนไม่ดีอย่างแน่นอน

ผนังบ้านแบบอิฐฉาบปูน

การสร้างบ้านด้วยวิธีการก่ออิฐฉาบปูนแม้จะเป็นที่นิยมเพราะมีความทนทานจากคุณสมบัติทางกายภาพของอิฐที่มีคงทน แข็งแรง แต่ก็มาพร้อมกับข้อเสียที่บ้านมีโอกาสแตกร้าวจากคุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้ก่อสร้าง ขั้นตอนการฉาบปูนที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ทนไฟ ทนน้ำ หรือทนความชื้น

วัสดุอิฐนั้นมีทั้งรูพรุนและอัตราการดูดซึมน้ำสูงทำให้ผนังอาจมีกลิ่นอับชื้น เกิดเชื้อรา หรือสีหลุดร่อนได้จึงไม่เหมาะกับทำห้องน้ำหรือห้องครัว รวมทั้งผนังบ้านอิฐฉาบปูนนั้นไม่ได้ออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักของตัวบ้านจึงไม่เหมาะกับอาคารและบ้านหลายชั้นด้วย

3. ระยะเวลาก่อสร้าง

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีต

การผลิตและติดตั้งพรีคาสท์คอนกรีตสามารถเร่งผลิตให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้างได้ เนื่องจากระบบผลิตและติดตั้งชิ้นงานสามารถแยกการดำเนินงานได้จึงควบคุมได้ง่าย และมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน บ้านจึงเสร็จอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ อัตราความเร็วของการติดตั้งผนังบ้านพรีคาสท์คอนกรีตที่มาจากผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีประสบการณ์อาจได้ผลลัพธ์เป็นบ้านชั้นเดียว 1 หลังใน 1 วันเลยทีเดียว

ผนังบ้านแบบอิฐฉาบปูน

เป็นที่ทราบกันดีว่าผนังบ้านแบบอิฐฉาบปูนนั้นใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานกว่าผนังชนิดอื่นๆ เพราะสามารถก่อผนังได้บนแนวเสา-คานเท่านั้น บ้านนั้นจะสร้างเสร็จได้เร็วถ้าหากมีช่างฝีมือเยอะเพราะช่างจะต้องทำการก่ออิฐและฉาบปูนไปเรื่อยๆ จนเต็มระยะของผนังบ้าน วิธีการนี้จึงอาจจะไม่เหมาะสำหรับการก่อสร้างที่ต้องการความรวดเร็ว เพราะจะไม่สามารถดำเนินการผลิตแยกกับการก่อสร้างได้ ช่างจะต้องรอให้ปูนเซ็ทตัวจึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อได้ ผนังบ้านจากพรีคาสท์คอนกรีตจึงก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าการใช้อิฐมาเป็นวัสดุก่อผนังแน่นอน

4. ราคาและค่าใช้จ่าย

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีต

ถึงแม้ว่าผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีตจะมีราคาผลิตที่สูงกว่าผนังอิฐฉาบปูน แต่ก็ใช้แรงงานในการสร้างบ้านน้อยกว่า อีกทั้งขั้นตอนการผลิตพรีคาสท์คอนกรีตนั้นรวดเร็ว และออกแบบครอบคลุมทุกขั้นตอน พร้อมกับวางแผนกำหนดตำแหน่ง หรือมีเจาะช่องเปิดประตูหน้าต่าง ท่อต่างๆ เอาไว้เรียบร้อยตั้งแต่เริ่มต้นจึงลดขั้นตอนการทำงาน

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีตมีการควบคุมและตรวจงานโดยวิศกรที่เชี่ยวชาญลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองลงไปมาก มีชิ้นงานคอนกรีตที่ต้องทิ้งไปเพราะใช้งานไม่ได้น้อย การสร้างบ้านด้วยระบบนี้จึงลดต้นทุนในการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างในสเกลใหญ่ เช่น โครงการห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร คอนโด และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น

ผนังแบบอิฐฉาบปูน

ผนังแบบอิฐฉาบปูนนั้นมีราคาถูก โดยเฉพาะราคาของอิฐมวลเบาและอิฐแดง แต่ก็มาพร้อมกับเวลาก่อสร้างนานจึงทำให้ค่าแรงสูง เมื่อเวลาผ่านไปผนังแบบอิฐฉาบปูนอาจมีอายุการใช้งานอาจต่ำกว่าที่คาดหวังเอาไว้เพราะปัญหาแตกร้าว หลุดร่อนจากความชื้นของผนังหลังฉาบ นอกจากนี้ถ้าเลือกใช้อิฐมวลเบา ผู้สร้างก็ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการก่อ และไม่สามารถใช้ปูนร่วมกับอิฐประเภทอื่นได้จึงต้องเสียเงินเพิ่มอีก ผนังแบบอิฐฉาบปูนนั้นมีคุณภาพขึ้นอยู่กับฝีมือช่างและสภาพอากาศทำให้ควบคุมคุณภาพผนังได้ยาก ถ้าหากช่างไม่ชำนาญงานฉาบปูนบนผนังอิฐประเภทที่ผู้สร้างเลือกใช้ก็อาจมีผลให้เกิดรอยร้าวบนผนังได้ทำให้ต้องมีการซ่อมแซมบ่อยครั้งจึงอาจทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าบำรุงรักษาสูง

5. ความสวยงาม และการตกแต่ง

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีต

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่สร้างจากพรีคาสท์คอนกรีตนั้นมีระนาบ ฉาก มุมของชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์แบบจากโรงงานจึงขนาดสมส่วน เท่ากันทุกชิ้น โดยสามารถนำใช้มาเป็นฟาซาดหรือเปลือกอาคาร (Facade wall) ที่สามารถดีไซน์พื้นผิว สามารถทาสีหรือติดตั้งวอลเปเปอร์ หรือตกแต่งลวดลายที่จะสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจและเสริมภาพลักษณ์ให้แก่บ้านด้วยก็ได้

ผนังแบบอิฐฉาบปูน                                                                                                      

ปัญหาในงานผนังแบบอิฐฉาบปูนที่พบมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องของความสวยงาม โดยส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากการวางแผนเตรียมการที่ไม่ถูกต้องหรือปัจจัยอื่น ๆ เช่น ส่วนผสมที่ใช้ คุณภาพของวัตถุดิบ บ้านจึงมีรอยแตกร้าว รอยรั่วซึม เสาเอียง ความไม่สมส่วนจากขนาดของอิฐ และถ้าหากผนังแบบอิฐฉาบปูนนั้นตรวจหรือเก็บงานไม่ดีนั้นก็อาจมีเม็ดทราย ก้อนกรวดรวมไปถึงเศษปูนต่างๆ ปะปนอยู่บริเวณผนัง ทำให้ผนังอิฐฉาบปูนไม่เรียบ วอลเปเปอร์ที่ติดตั้งทับลงไปก็จะไม่เรียบเนียนตามไปด้วย บ้านจึงไม่สวย สมบูรณ์สมใจ

อาจสรุปได้ว่า ผนังทั้ง 2 แบบนี้ก็มีวิธีการและขั้นตอนการก่อสร้าง ข้อดี และข้อจำกัดแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ถ้าหากต้องการงานผนังบ้านที่เสร็จไว ปลอดภัย ประณีตสวยงาม ไม่อยากกังวลเรื่องปัญหาจุกจิก ก็ต้องเลือกผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีตจากบริษัทจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เป็นผู้ผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานเพื่อให้ได้บ้านสมบูรณ์แบบ ตรงใจผู้สร้าง เสร็จตามเวลาที่กำหนด

เราได้รับข้อมูลการสั่งซื้อของท่านแล้ว ระบบจะส่งใบเสนอราคากลับไปทางอีเมล
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการจากเรา SPP GLOBAL

เราได้รับข้อมูลการสั่งซื้อของท่านแล้ว ระบบจะส่งใบเสนอราคากลับไปทางอีเมล ขอบคุณที่เลือกใช้บริการจากเรา SPP GLOBAL

เว็บไซต์นี้ มีการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ มีการใช้คุกกี้เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์
โปรดกด "อนุญาต" หากคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา