บทความ /

ประเภทของ ‘ปูนซีเมนต์’ ที่มือใหม่สร้างบ้านควรรู้

ประเภทของ ‘ปูนซีเมนต์’ ที่มือใหม่สร้างบ้านควรรู้

12 เมษายน 2566 ·

อ่าน 0 นาที

940

หัวใจสำคัญในทุกงานสร้างบ้าน คือ “ปูนซีเมนต์” เรียกได้ว่าเลือกผิด ชีวิตในบ้านอาจมีแต่ปัญหาเลยทีเดียว ทุกขั้นตอนการก่อสร้างมีปูนซีเมนต์อยู่แทบทุกขั้นตอน วันนี้จึงขอนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ปูซีเมนต์และการแบ่งชนิดของปูนแต่ละประเภท ตามแบบต่างๆ ให้เข้าใจง่าย มาแบ่งปันกัน จะได้เลือกให้ถูกต้องตามการใช้งาน

ปูนซีเมนต์คืออะไร สำคัญยังไง

ซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ (cement) สารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป โดยมีหน้าที่สารยึดเกาะ ประสานวัสดุอื่น ๆ ติดเข้าด้วยกัน โดยมักจะผสมกับทราย กรวดรวมเข้าด้วยกันทำให้เกิดคอนกรีต

ปูนซีเมนต์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เป็นปูนคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนชนิดนี้ต้องผสมน้ำในปริมาณมากพอสมควรแล้วทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะแข็งตัว เรามักจะนิยมเรียกปูนซีเมนต์ชนิดนี้ว่า ไฮดรอลิกซีเมนต์ (Hydraulic Cement) เพราะต้องใช้น้ำผสม และสามารถแข็งตัวในน้ำได้ และปูนซีเมนต์ที่ไม่ใช่ไฮดรอลิค (Non-Hydraulic Cement) เป็นปูนที่พบเจอได้น้อย ไม่นิยมนำมาใช้ เพราะด้วยองค์ประกอบทางเคมีแล้วปูนชนิดนี้ไม่สามารถแข็งในสภาพเปียกชื้น แต่จะแข็งตัวเมื่ออยู่ในสภาพแห้งและทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ

ประเภทของปูนซีเมนต์ตามลักษณะการใช้งาน

ถ้าจะจำแนกประเภทของปูนซีเมนต์ตามลักษณะการใช้งานแล้ว  เราจะแบ่งปูนออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

1. ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้างและงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จะใช้ “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” เป็นวัตถุดิบหลักในส่วนผสมที่ให้กำลังอัดสูง งานที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น เสาเข็ม ท่อ วงบ่อ ตอม่อ บล็อก เป็นต้น

2. ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ งานฉาบ เรียกอีกอย่างว่า “ปูนทราย (Cement)” หรือ “ปูนมอร์ตาร์ (Mortar)” เป็นปูนซีเมนต์ที่มีกำลังอัดต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จึงไม่เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักอาคารในส่วนต่าง ๆ ปูนชนิดนี้จะช้ำหรับงานยาแนวและงานกระเบื้องเซรามิค รวมถึงงานที่ต้องการความสวยงามก็จะใช้งาน

3. ปูนชีเมนต์สำหรับงานพิเศษ เป็นปูนซีเมนต์ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท เช่น ปูนเพื่อใช้ทำแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทนต่อซัลเฟต ด่าง และเกลือ และสามารถใช้งานได้ในสภาวะที่มีความกดดันและอุณหภูมิสูง และแข็งตัวได้รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด หรือปูนซีเมนต์ขาวที่ใช้ทำหินขัด

ประเภทของปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างบ้านเรือนธรรมดา

โดยทั่วไปแล้วปูนที่นิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนธรรมดามี 2 ชนิด คือ  “Silica Cement” หรือปูนเขียว คือ ปูนก่อฉาบ ใช้สำหรับงานฉาบปูน งานก่ออิฐ งานก่อ งานฉาบและปูกระเบื้องเพราะมีกำลังอัดน้อย รับแรงต้านทานได้ไม่มาก และ “Portland Cement” หรือ “ปูนแดง” คือ ปูนเพื่อโครงสร้าง เพราะถูกใช้ในการทำโครงสร้างพื้นฐาน ปูนแดงมีแรงอัดสูงและแข็งแรงกว่าปูนเขียวในการเทโครงสร้าง พื้น เสา ตอม่อ คาน

ประเภทของปูนซีเมนต์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก.)

มาตรฐานปูนซีเมนต์ของไทยถูกกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก.  ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพ แบ่งปูนชีเมนต์ออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  • ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ธรรมดา เป็นปูนซีเมนต์ขั้นพื้นฐาน มีคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะกับงานทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษเฉพาะด้าน นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทยเพราะเหมาะสำหรับงานคอนกรีตโดยทั่วไป โดยปูนชนิดนี้ใช้ในงานก่อสร้างบ้าน อาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และผลิตภัณฑ์พรีคาสท์คอนกรีต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น สะพานขนาดใหญ่ สนามกีฬาและอาคารสูง
  • ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์ดัดแปลง เป็นปูนซีเมนต์ที่ถูกดัดแปลงให้ทนทานต่อเกลือซัลเฟอร์หรือสารค่าเบสสูงขึ้น สามารถกักเก็บความร้อนได้ดี ปูนซีเมนต์นี้ต้องใช้ร่วมกับส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานต่ำๆ เพื่อทำให้เนื้อคอนกรีตลดการซึมผ่านและสึกหรอจากซัลเฟตได้ ปูนซีเมนต์ประเภทนี้ในงานโครงสร้างที่มีความหนามาก เช่น ตอม่อ ฐานราก  สะพานเทียบเรือ เขื่อนหรือกำแพงที่ต้องสัมผัสน้ำเยอะ
  • ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์ประเภทให้กำลังอัดสูงเร็ว ปูนซีเมนต์นี้มีความละเอียดสูง แข็งตัว และรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทอื่นๆ เหมาะกับใช้งานแบบเร่งด่วน ที่ต้องแข่งกับความรวดเร็ว หรือสามารถรื้อถอนเร็วกว่าปกติ เช่น งานก่อสร้างพื้นสำเร็จรูป งานเสาเข็ม
  • ประเภทที่ 4 ปูนชีเมนต์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ ปูนชีเมนต์นี้เหมาะกับทนทานต่อการแตกร้าวจากความร้อนได้มาก เพราะเมื่อใช้แล้วจะควบคุมทั้งความร้อนและอัตราความร้อนให้เกิดขึ้นกับงานก่อสร้างให้น้อยที่สุด ทำให้ปูนชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ
  • ประเภทที่  5 ปูนซีเมนต์ประเภททนซัลเฟตสูง ปูนประเภทสุดท้ายนี้มีระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะมีความช้าที่สุด คุณสมบัติในการต้านทานสารที่เป็นด่างได้สูงเหมาะกับการใช้งานก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับบริเวณที่มีค่าความเป็นด่างและมีค่าซัลเฟตสูง เช่น ดินเค็ม หรือพื้นที่ใกล้ หรือติดทะเล บ่อบำบัดน้ำเสีย

นอกจากนี้ยังมีปูนซีเมนต์ประเภทอื่น ๆ อีกที่ ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) หรือเรียกว่าปูนซีเมนต์ซิลิก้าก็ได้ ซึ่งเป็นปูนที่ได้จากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กับหินบดละเอียด เหมาะกับงานคอนกรีตทั่วไป งานก่ออิฐมอญหรืออิฐบล็อก งานฉาบ หรืองานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก และปูนซีเมนต์ขาว (White Portland Cement) ที่ใช้สำหรับงานตกแต่งอาคารเพื่อความสวยงาม  หรือนำไปผสมเม็ดสีเพื่อผลิตเป็นปูนซีเมนต์สีก็ได้

จะเห็นได้ว่าปูนซีเมนต์นั้นมีอยู่หลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดล้วนมีคุณสมบัติ และการใช้งานที่ต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้งานให้เหมาะสม เพราะถ้าหากใช้สลับหรือเลือกผิดแล้วก็อาจเกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้ ทั้งนี้หากเราเลือกไม่ถูกแล้วล่ะก็สามารถจะปรึกษา หาข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้งานก่อสร้างที่มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานตามที่ตั้งใจไว้

Share on

ที่เกี่ยวข้อง

No Portfolio was found

ข่าวสาร

ผนังบ้านแบบสำเร็จรูปที่ผลิตด้วยพรีคาสท์คอนกรีต VS ผนังแบบอิฐฉาบปูน

28 มกราคม 2566 ·

ข่าวสาร

‘คุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว’ ตอบโจทย์ผู้สร้างบ้านยุคใหม่ด้วยนวัตกรรม Precast Concrete

13 ธันวาคม 2565 ·

ข่าวสาร

วิธีการผลิต ‘พรีคาสท์คอนกรีต’  ลดระยะเวลาในการสร้างบ้าน

11 ธันวาคม 2565 ·

บทความ

สร้างบ้านและอาคารด้วยพรีคาสท์คอนกรีตดีหรือไม่?

8 พฤษภาคม 2567 ·

บทความ

รู้ทุกประเภทของกระเบื้อง ต้องใช้แบบไหนถึงเหมาะกับบ้านเรา

8 พฤษภาคม 2567 ·

บทความ

ทำความรู้จัก “แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์” วัสดุก่อสร้าง สารพัดประโยชน์

7 พฤษภาคม 2567 ·

เราได้รับข้อมูลการสั่งซื้อของท่านแล้ว ระบบจะส่งใบเสนอราคากลับไปทางอีเมล
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการจากเรา SPP GLOBAL

เราได้รับข้อมูลการสั่งซื้อของท่านแล้ว ระบบจะส่งใบเสนอราคากลับไปทางอีเมล ขอบคุณที่เลือกใช้บริการจากเรา SPP GLOBAL

เว็บไซต์นี้ มีการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ มีการใช้คุกกี้เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์
โปรดกด "อนุญาต" หากคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา