SPP GLOBAL

มุ่งมั่นสร้างบริการที่มีคุณภาพ จำหน่ายสินค้าด้วยราคาที่พอดี
รับรองความมั่นใจของคุณ
ด้วยมาตรฐานและรางวัลต่างๆ

Precast

Precast

คอนกรีตผสม

คอนกรีตผสม

ปูน

ปูน

เหล็ก

เหล็ก

สินค้าแนะนำ

สินค้าเด่นที่เราอยากแนะนำให้คุณ

รหัสสินค้า :N/A

คอนกรีตกันซึม ทีพีไอ

รหัสสินค้า :N/A

คอนกรีตกันซึม ทีพีไอ

รหัสสินค้า :N/A

คอนกรีตความร้อนต่ำ ทีพีไอ

รหัสสินค้า :N/A

คอนกรีตความร้อนต่ำ ทีพีไอ

รหัสสินค้า :N/A

เหล็กเอชบีม (H-Beam/ Wide Flange)

รหัสสินค้า :N/A

เหล็กเอชบีม (H-Beam/ Wide Flange)

รหัสสินค้า :N/A

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 199

รหัสสินค้า :N/A

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 199

รหัสสินค้า :N/A

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว)

รหัสสินค้า :N/A

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ (สีเขียว)

รหัสสินค้า :N/A

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง)

รหัสสินค้า :N/A

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง)

รหัสสินค้า :N/A

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 ตราทีพีไอ (สีฟ้า)

รหัสสินค้า :N/A

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 ตราทีพีไอ (สีฟ้า)

รหัสสินค้า :N/A

ปูนทีพีไอ แดงซูเปอร์

รหัสสินค้า :N/A

ปูนทีพีไอ แดงซูเปอร์

บทความล่าสุด

เกร็ดความรู้และบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

คุณภาพ ราคา บริการ ด้านการก่อสร้างมั่นใจเราได้

เราได้รับข้อมูลการสั่งซื้อของท่านแล้ว ระบบจะส่งใบเสนอราคากลับไปทางอีเมล
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการจากเรา SPP GLOBAL

เราได้รับข้อมูลการสั่งซื้อของท่านแล้ว ระบบจะส่งใบเสนอราคากลับไปทางอีเมล ขอบคุณที่เลือกใช้บริการจากเรา SPP GLOBAL

เว็บไซต์นี้ มีการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ มีการใช้คุกกี้เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์
โปรดกด "อนุญาต" หากคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา